งานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

2 มีนาคม 2562 - 16 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน

อนุสรณ์สถานเมืองถลางอนุเสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด

ดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดพิธีอุปสมบทหมู่อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เริ่มวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2-16 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม กิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง การจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ การจัดพิธีวางพวงลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯ การจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลางประกอบแสง สี เสียง การจัดลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวทางจังหวัดภูเก็ตจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรพชนที่ร่วมปกป้องบ้านเมืองให้คนรุ่นหลังได้อยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานภูเก็ต โทร. 076 212 213


Top