ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562

5 กุมภาพันธ์ 2562 - 6 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน
- ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
- การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
- การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ
- การแสดงจากศิลปินชื่อดัง ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์


Top