งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2562

13 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

กิจกรรม 
พิธีฉลองมงคลสมรสในรูปแบบประเพณีฮาวปลึงจองได เพื่อความเป็นสิริมงคลในรูปแบบวัฒนธรรมขะแมร์สุรินทร์ ชมการแห่ขบวนขันหมากเจ้าบ่าวด้วยช้าง การประกอบพิธีแต่งงานแบบชาวกวย “พิธีซัตเตและพิธีเรียกขวัญ” ร่วมเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล การประกอบพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง

รูปแบบของกิจกรรมได้ใช้ช้างภายในโครงการโลกของช้าง Elephant World เป็นสื่อแห่งความรักและความยิ่งใหญ่ผ่านการมอบทะเบียนสมรสบนหลังช้าง กิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ขบวนแห่คู่บ่าว-สาว พิธีฮาวปลึงจองได พิธีฉลองมงคลสมรสหมู่ และชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ ณ ห้องประชุม อบจ.สุรินทร์ 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 การแห่ขบวนขันหมากเจ้าบ่าวด้วยช้าง พิธีซัตเต การเลี้ยงอาหารช้าง พิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง และร่วมเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 511 975


Top