คล้องรัก ณ เขื่อนป่าสักฯ ครั้งที่ 3

14 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

กิจกรรม 
โดยคู่รักสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม ได้ตั้งแต่วันนี้-14 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกับยื่นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) และเชิญชวนให้คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ร่วมแต่งกายชุดไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม 036 491 726, 063 903 1502


Top