ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)

1 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด

การบรรพชาสามเณรหมู่ ชมขบวนแห่ส่างลอง อันยิ่งใหญ่ ที่มีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982 - 3


Top