มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง

16 กุมภาพันธ์ 2562 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดงาน

พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ทะเลธุงอีสาน ขบวนเครื่องสักการะ พิธีรำบูชาพระธาตุ พิธีทานธุง การประกวดธุง ตลาดย้อนยุคเมืองฟ้าแดดสงยาง การประกวดการแต่งกาย “ภูษิตาฟ้าหยาด” กิจกรรมเวียนเทียน การแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอกมลาไสย โทร. 0 4389 9089 เทศบาลตำบลหนองแปน โทร. 0 4385 4164


Top