บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

3 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด

 ขบวนแห่อุปคุต
 เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
 ขบวนแห่ข้าวพันก้อน 
 งานพาแลงและการแสดง แสง เสียง 
 การออกซุ้มข้าวปุ้น(ขนมจีน) ฟรีทั่วเมือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0 4352 7814


Top