งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 13

17 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักมวยไทยชาวต่างชาติได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู เพื่อสร้างความประทับใจ และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทุกปี พร้อมเชิญชวนบุคคลใกล้ตัวเดินทาง  (มองภาพและคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้วยว่าปัจจุบันมีหลายประเทศ ที่มีการจัดงานมวยไทย และมีนักมวยไทยชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก)

กิจกรรมภายในงาน

เวลา 13.00 น.
งานชกมวยไทยอาชีพ “ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” ณ วัดมหาธาตุ ดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในงานมีการออกร้านของค่ายมวยไทยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง และสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย มีทั้งอุปกรณ์การชกมวย กางเกงมวย ของที่ระลึก รวมถึงหลักสูตรการเรียนชกมวยไทยที่ค่ายต่างๆ ต่างมานำเสนอให้ผู้สนใจภายในงานอีกมากมาย 
กิจกรรมสาธิตหัตถศิลป์ไทย ทั้งการสักยันต์ การเขียนยันต์ การตีดาบอรัญญิก การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย การทดสอบพละกำลังด้วยวิธีการซ้อมแบบมวยไทยโบราณ เช่น เตะต้นกล้วย 
นิทรรศการเกี่ยวมวยไทย

เวลา 17.00 น.
Meet & Greet กับนักมวยไทยที่มีชื่อเสียง บัวขาว บัญชาเมฆ

เวลา 18.00 น.
พิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 13 โดยมีแนวคิดการนำเสนอจัดพิธีไหว้ครูมวยไทย พิธีครอบครูมวยไทย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนประเพณีไหว้ครูมวยไทย การจัดพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ไทยและทหารกล้าของไทย ที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยไว้ การรำไหว้ครูโดยได้รับเกียรติจากนักมวยที่มีชื่อเสียง อาทิ บัวขาว บัญชาเมฆ ขึ้นรำไหว้ครูนำนักกีฬามวยไทยทุกชาติที่เข้าร่วมพิธีทุกคน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานส่งเสริมกิจกรรมในประเทศ ฝ่ายกิจกรรม เบอร์โทร 02 250 5500 ต่อ 3490-94 หรือ Call Center 1672

 


Top