งานวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม)

23 มีนาคม 2560 - 3 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

ลานอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี ถนนราช-ดำเนินนอก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชนการจุดพลุ การประกวดนางสาวนครราชสีมาการแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4424 2102 องค์การบริส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4426 0442


Top