สองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์

31 มีนาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด

การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแสดงแสง  เสียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2580 0751


Top