ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

8 พฤษภาคม 2562 - 12 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร และสวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

รายละเอียด

เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ปี 2562
วันที่  8-12 พ.ค. 2562
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เมืองยโสธร,ลานวิมานพญาแถน (พญาคันคาก-พญานาค) และสวนสาธารณะพญาแถน

กำหนดการประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจำปี 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
15.30 น. ชมการตกแต่งบั้งไฟสายงาม
18.00 น. ประกวดกองเชียร์
18.30 น. ประกวดธิดาบั้งไฟโก้ 2562
ชมต้นไฟตูมกา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
09.30 น. พิธีเปิด
09.45 น. ขบวนมเหศักดิ์หลักเมือง
10.00 น. การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม
13.30 น. การประกวดขบวนบั้งไฟโบราณจาก 9 อำเภอ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
จุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองยโสธร โทรศัพท์ 0 4572 0921-2 ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770


Top