งานวันตราดรำลึก

23 มีนาคม 2560 - 27 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

รายละเอียด

ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด การแสดงแสง สี เสียงเรื่องราวการได้เมืองตราดกลับคืนจากฝรั่งเศส การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3951 1282 องค์การบริหารส่วนตำบลตราด โทรศัพท์ 03 9518001


Top