น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย

10 พฤศจิกายน 2559 - 14 พฤศจิกายน 2559

สถานที่จัดงาน

จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

กิจกรรมในงาน 
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตามรอยประพาสในรัชกาลที่ ๙ ในจังหวัดสุโขทัย 
2. การสาธิตการทำกระทง 
3. ตลาดโบราณ 
4. กิจกรรมถนนสังคโลก
5. การจุดตะคันประดับโบราณสถาน จำนวน ๙,๙๙๙ ดวง 
6. กิจกรรมลอยกระทงตามประเพณีไทยโบราณ หมายเหตุ : งดงานมหรสพรื่นเริงต่างๆ ทุกประเภท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9


Top