ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลห้วยกระเจา

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

รายละเอียด

ชมการประกวดขบวนแห่เทียน และการประกวดธิดาเทียน การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500


Top