ประเพณีตักบาตรดอกไม้

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

ประเพณีการตักบาตรด้วยดอกไม้นี้ เป็นการสืบสานประเพณีไทยโบราณ ซึ่งทางอำเภอบางพลี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านบางโฉลงและชาวท้องถิ่นใกล้เคียง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ให้มีอย่างต่อเนื่องไม่ให้สูญหายโดยการนำดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ดอกบัว ดอกกุหลาบ ดอกไม้หอมไม้มงคล ดอกเข็ม ดอกกล้วยไม้ ฯลฯ นำไปตักบาตรตามประเพณีตักบาตรดอกไม้ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆกันมาของพุทธศาสนิกชน ถือปฏิบัติต่อเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปี ทั้งนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการและสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี ได้ทำการร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามนี้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น โดยจัดให้มีขึ้นในช่วงวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นก่อนวันเข้าพรรษา 1 วันเป็นประจำทุกๆปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดบางโฉลงใน โทรศัพท์ 02312 7460 ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี โทรศัพท์ 08 1809 5578


Top