งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่ตลาดลาดชะโด

16 กรกฎาคม 2562 - 16 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ตลาดลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

ประกวดเรือเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ แห่เทียนทางบกและทางน้ำ ประกวดเทพีชาดชะโด ประกวดถ่ายภาพ ประกวดหน้าบ้านหน้ามองริมคลองลาดชะโด การแข่งกีฬาพื้นบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ โทรศัพท์ 0 3574 0263


Top