ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอสวนผึ้ง

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด

ชมการประกวดรถบุปผชาติประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ชมขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดต่างๆ ในเขต อ.สวนผึ้ง และใกล้เคียง ร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายวัด ชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การจำหน่ายสินค้า OTOP และคาราวานสินค้าราคาถูก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย โทรศัพท์ 08 7063 6826


Top