118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชัน 2562

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

ประเพณีงานแห่เทียนพรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ ในทุกๆปี และจะมีการแกะสลักเทียนพรรษาเป็นรูปลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และข้อคิดทางธรรมะ โดยวัดต่างๆ จะมีช่างมาแกะสลักเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาลงไปบนเทียนพรรษา จากการที่ จ.อุบล มีวัดต่างๆกว่า 300 วัด ทั่ว จ.อุบลฯ ฉะนั้นจะมีการส่งขบวนต้นเทียนที่แกะสลักเข้าประกวด ประเภทของการแกะสลักต้นเทียน จะแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ คือ
1.ประเภทติดพิมพ์
2.ประเภทแกะสลัก
โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และร่วมเยือนชุมชนคนทำเทียนภายในคุ้มวัดต่าง ๆ พร้อมศึกษาเรียนรู้และร่วมทำเทียนกับชาวอุบลชมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนฟ้อนรำ สัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสานที่ฟ้อนรำอย่างพร้อมเพรียงสวยงาม ร่วมชมการจัดแสดงต้นเทียนที่ชนะการประกวดที่บริเวณถนนหน้าเทศบาลนครอุบลฯ พร้อมกับกิจกรรมอื่น ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 6060 ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770


Top