เกษตรแฟร์ พังงา ครั้งที่ 5 ปี 2562

5 กรกฎาคม 2562 - 14 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดพังงา

รายละเอียด

นิทรรศการผลงานด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร การอบรม การเสวนา และการประกวดมังคุดทิพย์ สับปะรดภูงา มะพร้าวน้ำหวาน ปาล์มน้ำมัน จำปาดะ สะตอข้าว แพะ และไก่แจ้ ท้ายสุดมีการแข่งขันกินผลไม้และข้าวเหนียวหมูปิ้ง สร้างความสนุกสนานปิดท้ายรายการในพิธีเปิดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานพังงา โทรศัพท์ 0 7648 1900-2


Top