งานแห่เทียนพรรษานครพนม ประจำปี 2562

10 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

สวนศรีโคตร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียด

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันตระการตา ชมการประกวดเทพีต้นเทียน และการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714


Top