ประเพณีแห่เทียนพรรษาพะเยา

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

สนามหลังเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายละเอียด

การแห่เทียนพรรษาของคณะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดเทียนพรรษา และการประกวดฟ้อนเล็บ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 0 5371 7433


Top