ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลเหมืองจี้

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ตำบลเหมืองจี้ จังหวัดลำพูน

รายละเอียด

การประกวด ขบวนเทียน ต้นเทียน ธิดาเทียน ขบวนเทียนและต้นเทียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานลำปาง โทรศัพท์ 0 5324 8604-5


Top