ประเพณีแห่เทียนบนหลังช้าง บ้านแม่ตะมาน

16 กรกฎาคม 2562 - 17 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

บ้านแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

ชมขบวนแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง ขบวนวงดุริยางค์จากโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ขบวนช่างฟ้อนเล็บของกลุ่มแม่บ้าน ขบวนอสม. จากรพ.สต. และขบวนพี่น้องชนเผ่าต่างๆ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604-5


Top