เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร

16 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดงาน

เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชมขบวนแห่และประกวดรถบุพชาติ การประกวดผลิตผลทางการเกษตรสินค้าชุมชน นิทรรศการการแข่งขันเดิน - วิ่ง เมืองเงาะซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน การแข่งขันมอเตอร์ครอส มวยไทย กิจกรรมปั่นไปชิมไป กิจกรรมทัวร์สวนเงาะ และแหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านนาสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลเมืองนาสาร โทรศัพท์ 0 7734 1021 ต่อ 108


Top