ประเพณีพ้อต่อ

1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดงาน

จ.ภูเก็ต

รายละเอียด

งานประเพณีพ้อต่อจัดขึ้นในเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ เพื่อเคารพบรรพบุรุษและแสดงความกตัญญู ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตจะนิยมนำเต่าสีแดงหลากหลายขนาดซึ่งทำมาจากแป้งและน้ำตาลไหว้บูชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลนครภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 2196, 0 7621 355 ททท.ภูเก็ต โทร 076-212213, 076-211036, 076-217138 www.phuketcity.go.th


Top