เทศกาลอาหารถิ่น FIN งาน ART

19 กรกฎาคม 2562 - 21 กรกฎาคม 2562

สถานที่จัดงาน

บริเวณแหลมแท่น หาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด

“เทศกาลอาหารถิ่น FIN งาน ART” โดยรวบรวมร้านอาหารยอดนิยมจาก Review ในเว็บไซต์หรือ Social Media ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ เรียนรู้ สนุกสนาน พบมุมมองใหม่ ๆ ของอาหารไทยในเทศกาลอาหารถิ่น FIN งาน ART
จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารถิ่น FIN งาน ART โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้
    1. โซนอร่อยเด็ดเมืองชล เป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมในจังหวัดชลบุรี และจาก Review ในเว็บไซต์หรือ Social Media ต่าง ๆ จำนวน 60 ร้าน
    2. โซนอาหารถิ่นกินทั่วไทย เป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศจาก Review ในเว็บไซต์หรือ Social Media ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 60 ร้าน
    3. โซน Farm to Table มีเชฟชื่อดังมาสร้างสรรค์เมนูอาหารพิเศษในงาน สามารถนั่งรับประทานอาหารเป็นแบบ Counter โดยใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารจากฟาร์ม พร้อมทั้ง มีเส้นทางแนะนำการไปท่องเที่ยวชมฟาร์มอีกด้วย
    4. โซน Art and Premium Craft เป็นร้านจำหน่าย Art and Premium Craft จำนวน 20 ร้าน  
    5. โซนการแสดง มีการแสดงของศิลปินหรือนักแสดงที่มีชื่อเสียง ระหว่างเวลา  15.00 - 23.00 น. ตลอดการจัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานสร้างสรรค์กิจกรรมในประเทศ กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3470-3473


Top