งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก

10 มีนาคม 2560 - 19 มีนาคม 2560

สถานที่จัดงาน

สนามด้านข้างและด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รายละเอียด

ชมการประกวดมะยงชิด มะปรางหวาน  มะปรางยักษ์  กิ่งพันธุ์คุณภาพ   การประกวดธิดามะปรางหวาน  การประกวดเเด๊นเซอร์  เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีนครนายกและมะยงชิดมะปรางหวาน   ชมมหรสพและกิจกรรมบันเทิงตลอดงาน  ชมสวนมะปรางหวาน  มะยงชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 0 3731 1289


Top