ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย

8 เมษายน 2560 - 12 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ 1 และบูรพกษัตริย์ 
ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน
ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรม 10 ท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย
ร่วมงานเทศกาลอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทรศัพท์ 0 5567 9918


Top