งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย ประจำปี 2560 จังหวัดสุโขทัย

12 เมษายน 2560 - 14 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียด

งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว
วันที่จัดงาน  วันที่ 7 เมษายน 2560
สถานที่จัดงาน  ณ วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย และงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท 
วันที่จัดงาน  วันที่ 8-12 เมษายน  2560
สถานที่จัดงาน  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
วันที่จัดงาน  วันที่ 11-15 เมษายน  2560
สถานที่จัดงาน  ณ เวทีการแสดงกลางแม่น้ำยม หน้าวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์ กรุงสุโขทัย ประจำปี 2560
วันที่จัดงาน  วันที่ 12-14 เมษายน  2560
สถานที่จัดงาน  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย
วันที่จัดงาน  วันที่ 12-15 เมษายน  2560
สถานที่จัดงาน  ณ บริเวณเมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

งานมหาสงกรานต์ วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย
วันที่จัดงาน  วันที่ 13-16 เมษายน  2560
สถานที่จัดงาน  ณ วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง
วันที่จัดงาน  วันที่ 17-20 เมษายน  2560
สถานที่จัดงาน  ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม ททท. สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 551 6228-9


Top