งานประเพณีขึ้นเขาไหว้พระถ้ำเอราวัณ

13 เมษายน 2560 - 15 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

วัดถ้ำเอราวัณ ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียด

การประกวดขันหมากเบ็งยักษ์ การประกวดร้องเพลง การประกวดเล่านิทาน ขบวนแห่ของ อบต.ต่างๆ การประกวดธิดาผมหอม งานแสดงสินค้าพื้นบ้านหลากหลายชนิด การจำหน่ายสินค้า OTOP วงดนตรี หมอลำ และอัญเชิญขันหมากเบ็ง ดอกไม้ ธูปเทียน ไหว้พระถ้ำเอราวัณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลนาเหล่า โทรศัพท์ 0 4236 3117 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โทรศัพท์ 0 4231 4438


Top