สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13 เมษายน 2560 - 15 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ ถนนศรีสรรเพชญ์ บริเวณด้านหน้า สำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด


สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง
วันที่จัดงาน วันที่ 13-15 เมษายน 2560
สถานที่จัดงาน   ณ ถนนศรีสรรเพชญ์ บริเวณด้านหน้า สำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เล่นน้ำสงกรานต์ในอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก เป็นสงกรานต์แห่งเดียวในโลกที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมเล่นน้ำร่วมกับช้าง (นักท่องเที่ยวสามารถมาเล่นน้ำกับช้าง ณ บริเวณด้านหน้าการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา) 

กิจกรรมหลัก  
-สรงน้ำพระพุทธรูป และก่อเจดีย์ทราย 
-การละเล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง
-สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค  สงกรานต์กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดงาน วันที่ 13 เมษายน 2560
สถานที่จัดงาน   บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมหลัก  
-ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร 
-ชมขบวนช้าง 
-การละเล่นน้ำสงกรานต์
สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  โทร. 0 3525 2168ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ
วันที่จัดงาน วันที่ 14 เมษายน 2560
สถานที่จัดงาน   บริเวณวัดทองบ่อ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมหลัก  

-สรงน้ำพระจากรางไม้ไผ่แห่งเดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-ทำบุญใส่บาตร
-ชมขบวนแห่หงส์ธงตะขาบ (โน่) วัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญรอบหมู่บ้านและรอบพระเจดีย์ และห่มผ้าเจดีย์วัดทองบ่อ  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7


Top