งานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้ตำบลแสงภา

13 เมษายน 2560 - 16 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

รายละเอียด

กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้ำ ตั้งต้นก้อน ประกวดนางสงกรานต์ พิธีแห่ต้นดอกไม้ ประกวดต้นดอกไม้ พิธีแห่ธุง พิธียกธุง และพิธีอาราธนาพระไตรสรณคม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา โทรศัพท์ 0 4207 9479


Top