วันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ

6 เมษายน 2560 - 15 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียด

การประกวดแตงแคนตาลูป
การประกวดแข่งขันตำส้มตำแตงแคนตาลูป
การประกวดธิดาแคนตาลูป
การประกวดร้องเพลง 
การแสดงดนตรีพื้นบ้าน 
การออกร้านสินค้าชุมชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ โทรศัพท์ 0 3723 1016 เกษตรจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0 3723 1196


Top