งานประเพณีสงกรานต์มอญ อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

13 เมษายน 2560 - 17 เมษายน 2560

สถานที่จัดงาน

ณ วัดวังก์วิเวการาม และลานหน้าเจดีย์พุทธคยา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

สะพานแห่งศรัทธา  พระเดินบนหลังคน  สงกรานต์สังขละบุรี สัมผัสกับประเพณีสงกรานต์อันงดงาม ของชาวมอญ ในช่วงเช้ามีการทำบุญใส่บาตร โดยจะเห็นภาพชาวมอญที่เดินทูนถาดอาหารไว้บนศีรษะเพื่อนำไปถวายพระ ช่วงเย็นชมการขนน้ำไปอาบน้ำให้พ่อแม่และผู้สูงอายุที่ไปถือศีลอยู่ประจำที่วัดและการขนทรายใส่ถุง หรือภาชนะเทินไปบนศีรษะ เพื่อนำไปก่อพระเจดีย์ทรายที่ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา โดยในวันสรงน้ำพระ (ปี 2560 ตรงกับวันที่ 16 เมษายน) ชมการสรงน้ำพระตามแบบประเพณีของชาวมอญ ซึ่งเป็นการสรงน้ำผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่นำมามัดรวมต่อ ๆ กัน เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระในพิธีชาวบ้านผู้ชายจะพร้อมใจกันนอนเรียงต่อ ๆ กันเป็นสะพานมนุษย์ เพื่อให้พระเถระเดินย่ำไปบนหลังจนถึงบริเวณที่นั่งสรงน้ำและหลังจากสรงน้ำเสร็จ ชาวบ้านผู้ชายก็จะช่วยกันอุ้มพระไปส่งที่บันได สำหรับในช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ยังมีพิธีแห่กองผ้าป่าและพิธียกฉัตรเจดีย์ทรายความยาวนับกิโลเมตรที่น่าตื่นตาตื่นใจให้ชมอีกด้วย


กิจกรรมหลัก   ชมประเพณีการก่อพระเจดีย์ทราย การขนน้ำไปอาบน้ำผู้สูงอายุที่วัด ชมการสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ที่นำมามัดรวมต่อกันความยาวนับกิโล ตื่นตากับแรงศรัทธาของผู้คนที่พร้อมใจกันนอนเรียงรายต่อ ๆ กันให้พระสงฆ์เดินเหยียบไปบนหลัง (มีเฉพาะวันที่ 16 เมษายน เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป) ชมความอลังการในพิธีแห่กองผ้าป่าและยกฉัตรเจดีย์ทราย (เช้าวันที่ 17 เมษายน เริ่มเวลาประมาณ 09.00 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปลัดมานพ เทศบาลตำบลวังกะ โทร. 08 1010 7234 , คุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา โทร. 08 9092 5140, 08 9514 2398 , เทศบาลตำบลวังกะ โทร. 0 3459 5093 , ททท. สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1200, 0 3451 2500


Top