งานเทศกาลวิสาขพุทธบูชา

10 พฤษภาคม 2560 - 10 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รายละเอียด

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชมนิทรรศการพุทธประวัติ ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระประธาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานพุทธมณฑล โทรศัพท์ 0 2441 9012 , 0 2441 9009


Top