งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล

7 พฤษภาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

หนองศรีเจริญ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียด

งานประกอบไปด้วยการประกวดธิดาม้าคำไหล การละเล่นพื้นเมือง ขบวนธิดาบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล มีมหรสพ ชมการจุดบั้งไฟล้าน บั้งไฟแสน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406 - 7


Top