ตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 18

3 กุมภาพันธ์ 2560 - 5 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่จัดงาน

2560 ณ บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด

1. นิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการหลวงต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม พิธีอัญเชิญและสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม การแสดงดนตรีเยาวชน ฯลฯ 
3. การออกร้านจำหน่ายอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร 076-211- 036, 076-212-213


Top