เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 15

28 มกราคม 2560 - 29 มกราคม 2560

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณข่วงเมรุ (ย่านตรอกเล่าโจ้ว) ถนนวิชยานนท์ และถนนช้างม่อย

รายละเอียด

1. กิจกรรมหลัก 

1.1 กิจกรรมในศาลเจ้ากวนอู และศาลเจ้าปุงเถ่ากง วันที่ 28-29 มกราคม 2560
 - การสักการะเทพเจ้า และบรรพบุรุษ 
 - การจัดทำโรงทาน เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
1.2 พิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 
2. กิจกรรมบนถนน
 - นิทรรศการ เทิดพระเกียรติ สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จากกงสุลจีนและสถานบันการศึกษาทีมีเอกภาษาจีน
 - นิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม ของชาวไทยเชื้อสายจีน จากสมาคม ชมรม มูลนิธิ 
 - การแข่งขันหมากฮอส 
 - การออกร้านอาหารไทย
 -จีน จากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ 
 - การแสดงเชิดสิงโต 
3. กิจกรรมบนเวที 
 - การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ด้วยเครื่องดนตรีจีน 
 - การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
 - จีน 
 - การประกวด
 - ตี๋หมวย สวยเก่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร 053-248-604-5


Top