วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

21 มิถุนายน 2560 - 21 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าเรือจำลองจักรีนฤเบศร ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายละเอียด

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 14 กม.และ Fun Run ระยะทาง 3.5 กม. กิจกรรมแข่งขันจักรยาน กิจกรรมการมอบรางวัลบนเวที กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์ การตกหมึก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองอ.หลังสวน โทรศัพท์ 0 7754 4530


Top