ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560

22 พฤษภาคม 2560 - 28 พฤษภาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

กำหนดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2560
ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 (วันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ) (ทำบุญวันเข้าอินทขีล)
เวลา 09.09 น. - พิธีอาราธนาพระเจ้าฝนแสนห่าประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดช่างแต้ม ไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เวลา 13.30 น. - คณะข้าราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 14.09 น. - พิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่)โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานทำพิธีเปิด โดยลั่นกลองชัย 3 ครั้ง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
- ประธาน จุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า
- ประธาน จุดธูปเทียนบูชา และสรงน้ำเสาอินทขีลภายในวิหารเสาอินทขีล
- ประธานนำประชาชนใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล
เวลา 17.00 น. - พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารเสาอินทขีล
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ศรัทธา ประชาชนใส่ขันดอก สรงน้ำพระเจัาฝนแสนห่า ใส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง
เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหาเสาอินทขีล
เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทำบุญวันออกอินทขีล
เวลา 09.30 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.00 น. - ถวายไทยทาน /ถวายภัตตาหารเพล
เวลา 13.09 น. - พิธีอาราธนาอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ประดิษฐานบนรถบุษบกศรีเชียงใหม่ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สู่วัดช่างแต้ม เสร็จพิธี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์0 5324 8604, 0 5324 8605


Top