งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์

7 กรกฎาคม 2560 - 8 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี

รายละเอียด

 ขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนแห่ช้างที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟระยิบระยับและขบวนอัญเชิญพระบรม  สารีริกธาตุประดิษฐานบนหลังช้าง
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐานจิตถวายในหลวง
 พิธีปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนา
 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 
 การประกวดโต๊ะหมู่บูชา 
 พิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายอำนวยการสำนักงานสุรินทร์โทรศัพท์ 0 4451 2039, 0 4452 1358


Top