งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ ๘

8 กรกฎาคม 2560 - 8 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

กำหนดการ “งานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ ๘” วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เรือทุกลำลงทะเบียน ณ คลองลาดชะโด (บริเวณด้านหน้าตลาดลาดชะโด) ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. เรือทุกลำ รวมตัวบริเวณด้านหน้าตลาดลาดชะโดจะมีการแสดงของเรือแต่ละลำสลับกัน ร้องรำและชมเห่เรือพื้นบ้านลาดชะโด เพื่อความสนุกสนานบรรยากาศ แบบเป็นกันเอง ๑๐.๓๙ น. พิธีเปิดงานแห่เทียนทางน้ำ ณ คลองลาดชะโด (ด้านหน้าตลาดลาดชะโด ) ๑๑.๐๐ น. ขบวนเรือจะเริ่มทยอยแห่ผ่านบ้านเรือนริมสองฝั่งคลองลาดชะโด โดยผ่านจุด ไฮไลท์ บริเวณศาลเจ้าลาดชะโด โดยช่างภาพสามารถยืนถ่ายภาพได้ ๑๑.๒๐ น. ขบวนเรือกลับลำและตั้งขบวนใหม่ที่ บ้านคุณป้าลิ้นจี่ ครุฑธาพันธ์ และขบวนเรือเคลื่อนผ่าน จุดไฮไลท์ อีกครั้ง ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ขบวนเรือจะผ่านตลาดลาดชะโดอีกครั้งให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับอีกครั้ง ๑๒.๐๐ น. นำเทียนขึ้นจากเรือทุกลำและนำขึ้นไปถวาย ณ วัดลาดชะโด ๑๓.๓๐ น. ชมการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้านลาดชะโด หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ โทรศัพท์ 0 3574 0263


Top