เทศกาลเงาะ- ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ

1 กรกฎาคม 2560 - 1 กรกฎาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด

 ขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ 
 (เฉพาะวันเปิดงาน)
 การออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 การแสดงนิทรรศการทางการเกษตร
 การประกวดธิดาชาวสวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0 4561 1397 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0 4581 4767


Top