ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี

8 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561

สถานที่จัดงาน

สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียด

 กิจกรรมการแห่เทพเจ้ารอบชุมชนและตลาด การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ 
 การอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมากราบไหว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 5380


Top