งานตามรอยเสด็จประพาสต้นพ่อหลวงเมืองนครสวรรค์

11 สิงหาคม 2560 - 12 สิงหาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดพระปรางค์เหลือง จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด

ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น ชมนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ชมตลาดโบราณ เลือกซื้ออาหารพื้นบ้านและสินค้า OTOP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โทรศัพท์ 0 5626 7374


Top