งานประเพณีออกพรรษาที่อำเภอเชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง”

5 ตุลาคม 2560 - 5 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก และหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

รายละเอียด

ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว ไทย – ลาว การออกร้านของส่วนราชการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า  การแสดงดนตรี - หมอลำ การประกวดนางงามและปราสาทผึ้ง การไหลเรือไฟ การลอยผาสาด งานพาแลง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอเชียงคาน โทรศัพท์ 0 4282 1597 เทศบาลตำบลเชียงคาน โทรศัพท์ 0 4282 1914


Top