งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสุรินทร์

7 ตุลาคม 2560 - 8 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำมูล บริเวณสวน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาวใหญ่ขนาด 55 ฝีพาย   
การแข่งขันเรือยาวกลางขนาด 40 ฝีพาย 
การแข่งขันเรือยาวเล็กขนาด 30 ฝีพาย 
ขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานและเรือพยุหยาตรา (จำลอง)
ขบวนพาเหรดช้าง
การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
การออกร้านและจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสุรินทร์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลท่าตูม โทรศัพท์ 0 4459 1166


Top