งานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ

8 ตุลาคม 2560 - 8 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

พระสงฆ์รับบิณฑบาตรทางเรือกว่าร้อยรูปมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วัดสุทธาโภชน์ โทรศัพท์ 0 2360 6117


Top