งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์

10 ตุลาคม 2560 - 22 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

วัดพระสมุทรเจดีย์และศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด

พิธีแห่ผ้า ห่มองพระสมุทรเจดีย์งานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2702 5021-4


Top