ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต

20 ตุลาคม 2560 - 28 ตุลาคม 2560

สถานที่จัดงาน

ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด

ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัด
ภูเก็ต โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดจำนวน 10 ข้อ ในระหว่างประเพณีถือศีลกินผัก ในแต่ละศาลเจ้าจะมีพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูชาและอัญเชิญองค์เทพลงมาเป็นประธานในงานถือศีลกินผัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 2213


Top